تحقیق b (3532)

2-1 معادله میدان انیشتین272-2 نظریه برنز دیکی33فصل سوم: کیهان‌شناسی برنز دیکی همراه با مدل‌های انرژی تاریک3-1 معادلات عمومی423-1-1 معادلات بقاء423-1-2 کنش433-1-3 معادلات برنز دیکی شبه فریدمان443-2 مدل ایج گرافیک جدید برهمکنشی انرژی تاریک در کیهان شناسی برنز دیکی453-2 مدل گوست برهمکنشی انرژی تاریک در کیهان‌شناسی برنز دیکی483-3 مدل انرژی تاریک ادامه مطلب…

مقاله b (3521)

فصل دوم تاریخچه نماز اهمیت نماز عبادت و خودسازی نماز اکسیر غم زدا نماز توانبخش روح و روان نماز امید بخش ترین عمل نماز چگونه ایجاد امنیت روانی می کند نماز مائده ای آسمانی برای روح بشر تاثیر نماز و نیایش در تلطیف روح و روان و تعالی آن نماز ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله b (3522)

بسیاری از پلیمرهایی که در گذشته مورد استفاده قرارمی‌گرفتند پلاستیک‌ها بودند. ویژگیهای این پلیمرها با فلزات تفاوت‌های بسیاری دارد و این پلیمرها رسانای جریان الکتریکی نمی‌باشند. بنابراین تا مدتها تصور بر این بود که پلیمرها نارسانا هستند تا اینکه آلنجیهیگر1، آلنجیمکدیارمید2 و هیدکیشیراکاوا3 این نگرش را با کشف پلیمرهای رسانا ادامه مطلب…

منبع پایان‌نامه b (3523)

2- 2- 1- 2- 6- رابطه ی یادگیری خودتنظیم و پیشرفت یادگیری232- 2- 2- باورهای هوشی232- 2- 2- 1- تعریف باور در رویکرد شناختی- اجتماعی232- 2- 2- 1- 1- نظریه ذاتی242- 2- 2- 1- 2- نظریه افزایشی242- 2- 2- 1- 3- پیامدها242- 2- 2- 2- قدرت پیش بینی باورهای خودکارآمدی252- ادامه مطلب…

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (3524)

فصل دوم: روشهای مدلسازی جریان نانوسیال و بررسی کارهای انجام شده در این زمینه2-1- روشهای مدلسازی جریان نانوسیال142-2- تعریف مسئله172-3- فیزیک جریان آرام داخل حفره182-4- کارهای انجام شده در زمینه شبیهسازی جریان جابجایی طبیعی در نانوسیال202-4-1- کارهای انجام شده در زمینه خواص نانوسیال202-4-1-1- روابط تئوری ارائه شده در زمینه ضریب ادامه مطلب…

منابع پایان‌نامه ارشد b (3525)

فصل دوم: روشهای مدلسازی جریان نانوسیال و بررسی کارهای انجام شده در این زمینه2-1- روشهای مدلسازی جریان نانوسیال142-2- تعریف مسئله172-3- فیزیک جریان آرام داخل حفره182-4- کارهای انجام شده در زمینه شبیهسازی جریان جابجایی طبیعی در نانوسیال202-4-1- کارهای انجام شده در زمینه خواص نانوسیال202-4-1-1- روابط تئوری ارائه شده در زمینه ضریب ادامه مطلب…

دانلود پایان‌نامه b (3526)

2-7-3-3- روش برنامهریزی آرمانی فازی332-7-3-4- روش اپسیلون- محدودیت352-8- الگوریتم ژنتیک GA352-8-1- اجزای الگوریتم ژنتیک362-8-2- عملگرهای الگوریتم ژنتیک372-8-2-1- عملگر انتخاب372-8-2-2- عملگر تقاطع392-8-2-3- عملگر جهش41فصل سوم: ارائه مدل و روش تحقیق423-1- مقدمه433-2- تعریف مسأله433-3- ارائه مدل ریاضی پیشنهادی443-3-1- اندیسها443-3-2- پارامترهای ورودی443-3-3- متغیرهای تصمیمگیری443-3-4- مدل ریاضی453-3-5- تحلیل مدل463-4- روش حل463-4-1- روش AHP فازی ادامه مطلب…

منابع و ماخذ تحقیق b (3527)

رضایت مشتری از جمله اقدامات داخلی سازمان ها محسوب می شود که نمود جهت گیری آن ها به سمت ارضای خواسته های مشتری است و جهت ارتقای کیفیت محصولات و خدمات را نشان می دهد. در واقع رضایتمندی مشتری، احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت ادامه مطلب…

مقاله b (3528)

از جمله شاخص‌های بسترمناسب برای توسعه کارآفرینی شامل سبک رهبری، کار تیمی، حمایت کافی مدیران از افراد خلاق و نوآور، سیستم پاداش و تشویق مناسب کارکنان خلاق و ریسک پذیر است بنابراین برای ترویج روحیه کارآفرینی باید شرایط مناسبی در درون سازمان وجود داشته باشد. (زارع و همکاران،72:1386). امروزه روشن ادامه مطلب…

منبع مقاله b (3531)

برای مبدلهای پیوسته – لوله ای هر دو این راه ها قابل دسترس است.هر دو روش فوق را می توان برای سمت پوسته مبدلهای حرارتی استفاده نمود در حال حاضر جهت بالا بردن ضریب انتقال حرارت و بهبود آن، از روشها و ابزارهای مختلفی استفاده می شود که به بعضی ادامه مطلب…